Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Domov pro osoby se zdravotním postižením Kokory

Domov pro osoby se zdravotním postižením

(kapacita 63 uživatelů)

Cílová skupina klientů : dospělé ženy s mentálním postižením i s možnými přidruženými kombinovanými vadami ( fyzické a smyslové), ženám mobilním i imobilním

Věková kategorie klientů :ÚSP Kokory

 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora v soběstačnosti uživatele, zapojení do aktivizačních činnosti, vytvoření podmínek rodinného prostředí, snaha přiblížit uživatele běžnému způsobu života a poskytovat sociální pobytovou službu s přiměřenou mírou potřebné podpory a péče tak, aby jejich život byl aktivní a smysluplný a aby směřoval k naplňování jejich ossobních potřeb a přání.

U uživatelů v seniorském věku zajistit poskytovanými službami důstojné podmínky pro život ve stáří.

Cílem je snaha dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti v sebeobsluze, v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byl co nejméně závislý na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory (např. chráněné bydlení).

Zásady

Nabízíme celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup k uživatelům, což zajišťujeme prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Služby poskytované v Centru Dominika Kokory, p. o. jsou založeny na dodržování následujících principů:

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • vytváření důstojných životních podmínek
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • oschota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • princip dodržování diskrétnosti
 • tymová spolupráce všech úseků
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní postředí pro zaměstnance
 • vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele

 

Ubytování osob se zdravotním postižením

Stravování osob se zdravotním postižením

Zdravotní péče osob se zdravotním postižením

Sociální péče osob se zdravotním postižením

Činnost ve fotografiích zpk 2016