Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Domov pro seniory Kokory > Veřejný závazek-Domov pro seniory

Domov pro seniory

 

Veřejný závazek

Zařízení sociálních služeb

Centrum Dominika Kokory, p. o.

Adresa:  Kokory 54, 751 05  KOKORY
Druh služby:  Domov pro seniory
Kapacita:  27 uživatelů
Zřizovatel: Olomoucký kraj

Základní činnosti

dle § 49 zákona č.206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

a)   poskytnutí ubytování,
b)   poskytnutí stravy,
c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)   sociálně terapeutické činnosti,
h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí.

Cílová skupina

Centrum Dominika Kokory, p. o., poskytuje službu seniorům (mladší senioři 65 - 80 let), (starší senioři nad 85 let).

Službu můžeme nabídnout zájemcům seniorům i jejich mentálně postiženým dětem ve věku nad 26 let.

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s diagnózou akutního infekčního onemocnění,
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Poslání  domova

Posláním domova je zajistit prostřednictvím poskytovaných služeb důstojné podmínky pro život ve stáří, poskytnout pocit potřebnosti, bezpečnosti a zázemí, plnohodnotné naplnění volného času dle zájmu uživatelů.

Cíle

Základem všech cílů a předpokladem poskytování kvalitní sociální služby je především týmová práce mezi uživatelem, jednotlivými úseky (úsek péče o klienta, úsek sociální péče, zdravotní úsek) a osobami, které jsou uživateli blízké.

Cílem je zajistit komplexní péči pro uživatele, který z důvodu věku nebo snížené soběstačnosti není schopen zabezpečit péči o vlastní osobu. Současně se v jeho okolí nenachází žádná jiná osoba, která by mu náležitou péči dokázala poskytnout.

 Cílem je vytvářet v organizaci podmínky přibližující se domácímu prostředí. V součinnosti s rodinnými příslušníky a blízkými osobami poznat individualitu a potřeby každého uživatele a plnohodnotně naplnit jeho volný čas.

Dalšími cíli jsou

 • nekonfliktní soužití mezi uživateli
 • zajistit kvalitní úroveň služby
 • zajištění maximální bezpečnosti uživatelů
 • pomoc při využití volného času
 • informovanost uživatelů o vlastních právech
 • vzhledem k závažným zdravotním stavům je potřeba zachovat střední zdravotnický personál v zařízení
 • zachovávat a rozvíjet důstojný život

Principy

Nabízíme celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup k uživatelům, což zajišťujeme prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

 Služby poskytované v Centru Dominika Kokory, p. o. jsou založeny na dodržování následujících principů:

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • vytváření důstojných životních podmínek
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • ochota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • princip dodržování diskrétnosti
 • týmová spolupráce všech úseků
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní prostředí pro zaměstnance
 • vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele