Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Vyhledat v textu

Historie domova Dřevohostice

Péče o chlapce se v Dřevohosticích datuje do doby zhruba 50-tých let minulého století. Na dřevohostickém zámku vznikla na počátku minulého stolení tak zvaná „Ochranovna“, kam byli umístěni obtížně vychovatelní chlapci. Po požáru byla do prostor zámku umístěna základní škola a po jejím přestěhování začal vznikat ústav sociální péče pro mentálně postižené chlapce, o  které pečovaly z velké části řádové sestry a rovněž také sestry zdravotní a nekvalifikovaný personál.  Věkové rozmezí bylo téměř neomezené, forma pobytu byla celoroční a týdenní . O chlapce bylo postaráno, ale z mého pohledu chybělo to domácí teplo a více lásky a porozumění. Atmosféra odrážela myšlení společnosti a zvyklosti doby.

V době, kdy jsem začala v zařízení pracovat, nejdříve jako vychovatelka a později jako ředitelka, jsem si vytyčila několik úkolů a i přes mnohé překážky se mi podařilo získat pár spolupracovníků k radikálním změnám. Nejdříve musely proběhnout nutné stavební a rekonstrukční práce. Provoz kuchyně, prádelny a sociálního zařízení pro klienty byly v nevyhovujícím stavu. Chlapci byli na ložnicích po 10 a více (to je nutná daň i v současné době, pokud je ústavní péče provozována v historických budovách). Pokusili jsme se ložnice proměnit v pokoje se závěsy, poličkami, koberci apod., objevily se obrazy a postupně zmizely vystavené krabičky od zahraničních cigaret a plechovky od nápojů. Začali  jsme  řádně slavit vánoční svátky, každý už měl své dárečky a dárky.

Dění ve společnosti a postupující restituce vyvolaly spousty jednání a v té době se mi podařilo  vyvolat jednání o tom, že historický vodní zámek, který je v majetku obce, bude třeba opustit a začít někde jinde. Provoz byl ve stávajícím objektu srovnatelný s ubytováním v luxusním hotelu, ale  pouze při srovnání ceny za lůžko !

8. listopadu 2000 byla podepsána smlouva na rekonstrukci odkoupených budov. A tak se z bývalých nevyužívaných objektů JZD Dřevohostice, postupně začal budovat nový domov pro chlapce z ústavu. V březnu 2002 jsme se slavnostně přestěhovali a vrátili budovu zámku obci. Je pravdou, že jsme nestavěli na „zelené louce“, ale i přesto dnes bydlí naši obyvatelé v nesrovnatelně lepších podmínkách. Pokoje jsou max. 4-lůžkové, máme herny, čajové kuchyňky, místnosti pro terapie, tělocvičnu. Zařízení celého domova je moderní, účelové . Technické provozy odpovídají současným přísným normám.

Domov leží v klidné části Dřevohostic, je obklopen parkovou částí s lavičkami, houpačkami pro děti, květinovou výsadbou, nechybí ani hřiště pro sport.

V domově pracuje 65 zaměstnanců, jejich zařazení odpovídá profesním nárokům.

Snahou všech bez rozdílu je vytvořit našim obyvatelům co nejlepší prostředí. Jejich vlastní domov jim asi nikdy nenahradíme úplně, ale  svoji práci děláme tak, abychom nezraňovali, byli vždy oporou a podporou pro všechny, kteří u nás žijí. Kteří se ne vlastním přičiněním stali částečně nebo zcela závislí na pomoci druhých.

Je třeba dbát na to, aby nebyla porušována a překračována práva na život všech v zařízení, a to jak obyvatel, tak zaměstnanců. Nikdo se nesmí cítit ohrožen, ponižován, znevažován.