Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Domov pro osoby se zdravotním postižením Dřevohostice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dřevohostice

Domov pro osoby se zdravotním postižením

(kapacita 90 uživatelů)

Cílová skupina klientů: osoby s mentálním postižením od 3 let věku, které jsou závislé na pomoci – podpoře jiné osoby i s možnými přidruženými kombinovanými vadami (fyzické i smyslové), mobilním i imobilním.

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (3 – 6 let)
 • mladší děti (7 – 10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladší dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Cílem je snaha dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti v sebeobsluze, v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byl co nejméně závislý na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory (např. chráněné bydlení).

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je podpora v soběstačnosti uživatele, zapojení do aktivizačních činností, vytvoření podmínek rodinného prostředí, snaha přiblížit uživatele běžnému způsobu života a poskytovat sociální pobytovou službu s přiměřenou mírou potřebné podpory a péče tak, aby jejich život byl aktivní a smysluplný a aby směřoval k naplňování jejich osobních potřeb a přání.

U uživatelů v seniorském věku zajistit poskytovanými službami důstojné podmínky pro život ve stáří.

Zásady - nabízíme celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup k uživatelům, což zajišťujeme prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Služby poskytované v Centru Dominika Kokory, p. o. jsou založeny na dodržování následujících principů:

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • vytváření důstojných životních podmínek
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • oschota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • princip dodržování diskrétnosti
 • tymová spolupráce všech úseků
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní postředí pro zaměstnance
 • vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele

Ubytování osob se zdravotním postižením Dřevohostice

Stravování osob se zdravotním postižením

Sociální péče osob se zdravotním postižením

Zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením

Historie domova Dřevohostice

Činnost ve fotografiích Dřevohostice