Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty

Projekty 

Logo OPZ barevné.jpg

ZHODNOCENÍ A SJEDNOCENÍ PROCESŮ ROZVOJE KVALITY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORGANIZACI CENTRUM DOMINIKA KOKORY, p. o.  

Program:                                Operační program Zaměstnanost

Registrační číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000999

Období realizace:                   1. 10. 2016 - 30. 9. 2018

Místo realizace:                      Centrum Dominika Kokory, p. o.

Rozpočet projektu:                1.033.935 Kč

 

Cíle projektu:                        

Hlavním cílem projektu je nastavení procesů, sjednocení úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb a standardizace dvou slučujících se zařízení.

Dílčí cíle projektu:

  • Nastavení personální stránky v organizaci a vytvoření nové organizační struktury.
  • Zavedení nových standardů kvality dle navržené metodiky MPSV ČR. Zhotovení nových metodik standardů kvality pro nově sloučenou příspěvkovou organizaci vycházejících z výsledku auditu předešlých zavedených standardů kvality.
  • Zvýšení odborné způsobilosti 60 zaměstnanců formou odborného akreditovaného vzdělávání.
  • Zvýšení odborné způsobilosti 60 zaměstnanců formou workshopů k aplikaci nově nastavených standardů kvality do praxe.
  • Vytvoření metodiky postupu při slučování příspěvkových organizací, která bude zveřejněna na webových stránkách esfcr.cz. Metodika poskytne ucelený pracovní postup založený na příkladu dobré praxe rovněž organizacím, které plánují sloučení nebo sloučením procházejí.

Přínos projektu:

Přínos projektu spatřujeme především v efektivním nastavení a sjednocení všech procesů a standardů kvality poskytovaných sociálních služeb v rámci procesu sloučení organizací. Nově zavedené standardy kvality přinesou zvýšení kvality poskytovaných služeb a přispějí k rozvoji kompetencí pracovníků, akreditované kurzy pomohou k prohloubení a rozšíření jejich odborných znalostí a dovedností. Očekáváme, že aktivity projektu se pozitivně odrazí na celkovém fungování organizace a přispějí ke zvýšení kvality života našich klientů.

Cílové skupiny projektu: pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci

 Metodika projektu.pdf