Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Domov pro osoby se zdravotním postižením Kokory > Sociální péče osob se zdravotním postižením

Sociální péče osob se zdravotním postižením Kokory

Nabídka výchovné, aktivizační činnosti a volnočasových aktivit vychází z osobních cílů uživatelek. Hlavním cílem u mnohých je, co nejlepší udržení kvality života, kterého nedosáhneme pouhým uspokojováním biologických potřeb.

Zásadou je zaměření  se na přednosti, schopnosti, talent a správnou motivaci  s vědomím psychologických zvláštností  v projevech jednotlivých uživatelek.

Nabídka výchovné, aktivizační činnosti a volnočasových aktivit je zcela individuální. Záleží na klientkách, které činnosti se budou chtít věnovat a v čem se budou chtít třeba rozvíjet. 
Chápeme ji jako pomoc při zachování a rozvíjení důstojného života. Nabídka služby je závislá na zájmech, záměrech a motivaci spoluúčastníka pracovního poměru (instruktor).

Při výchovné, aktivizační činnosti a volnočasových aktivitách sledujeme různé projevy u klientek, podle kterých se zaměřujeme na individuální potřeby a stanovujeme potřeby a přání klientek.
 
Při naplňování osobních cílů je důležitý prostor, kde uživatelé dostávají příležitost projevit se. Každé setkání  v nabídce  aktivního využití volného času je dobře připraveno.

Na úseku sociální péče zajištujeme jak fyziologické potřeby, tak i potřeby sebeúcty a seberealizace. Zajišťujeme kulturní a sportovní aktivity a činnosti dle přání klientek. např.: zábavy, různé sportovní setkání, kulturní vystoupení, soutěže, zájezdy, výlety jednodenní akce, vaření, věnování se svým zálibám, efektivní využití volného času atd.

Pracovníci úseku sociální péče se podílí na vytváření osobních cílů klientů, kde je zapsáno, čeho chce  uživatel  prostřednictvím služby dosáhnout, jaká má přání, co by chtěl změnit apod.