Centrum Dominika Kokory příspěvková organizace

Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Zařízení > Domov pro seniory Kokory > Zdravotní péče seniorů

Zdravotní péče seniorů

Zdravotní péči o klienty zajišťuje zdravotní úsek - zdravotní sestra, pod vedením vrchní sestry prostřednictvím smluvních lékařů zdravotních pojišťoven – praktický lékař – ordinace 2x týdně a odborný lékař – psychiatr a psycholog – 1x měsíčně, jinak dle potřeby. Rovněž využíváme i jiné odborné lékaře – stomatolog, gynekolog, kožní lékař, diabetolog atd. dle dispenzarizace klientů.

Péče je zaměřena i na prevenci – očkování, preventivní prohlídky, na péči ošetřovatelskou – péče převážně o imobilní klienty (polohování, krmení, zajištění hygieny,oblékání atd.). Zdravotní úsek zajišťuje doprovod klientů na zdravotní vyšetření nebo k hospitalizaci do nemocnice, psychiatrické léčebny a na odborné vyšetření. Organizace se řídí schváleným „Provozním řádem“ upravujícím podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavků na provoz v organizaci a „Řádem ordinace“ schváleným KHS Olomouckého kraje.

Rehabilitační péči poskytuje rehabilitační sestra v rámci rehabilitačním výkonů, zejména polohování, kondiční a dechová cvičení, nácvik chůze atd. Cvičení je individuální, indikované zdravotnímu stavu klientů, provádí se na lůžku za pomocí kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a cvičebního náčiní, ve vaně – perličková koupel a to vždy na základě ordinace ošetřujícího lékaře.