Poděkování

14. 04. 2020

Vážení přátelé a spolupracovníci,

ráda bych vám všem v této nelehké době poděkovala za vaše sympatie, náklonnost a činy.

S velkou radostí děkuji všem, kteří pro naše klienty a zaměstnance našili a donesli roušky, darovali štíty a desinfekci.

Někteří z dárců jsou známí, a proto je mohu vyjmenovat. Děkujeme občanům obce Kokory, paní Jarmile Mišákové a panu Jiřímu Prudkému, firmě Meopta Přerov, Palírně u Zeleného stromu a firmě Iresoft. Bohužel celá řada ochotných a milých lidí nám zůstává neznámá a těmto s pokorou rovněž děkuji.

Poděkování patří i mým kolegyním a kolegům, které se taktéž podílejí šitím roušek a s úsměvem zvládají vykonávat svou nelehkou práci. Jsou připraveni si v této složité době navzájem pomáhat a být sobě i klientům oporou.

 

                                                                                               Ing. Monika Orel, ředitelka