Příkaz ředitele

22. 05. 2020
Příkaz ředitele č. 2020/012

na základě MO MZ schváleného vládou dne 18. 5. 2020 jsou ode dne 25. 5. 2020 povoleny návštěvy za následujících pravidel:

Navštívit klienta mohou nejvýše 2 osoby ve stejném čase. Za celkový průběh návštěvy včetně požadovaných dokumentů zodpovídá všeobecná sestra na směně. Vstup do zařízení je povolen jen hlavním vchodem, tj. na pracovišti Kokory u soch a na pracovišti Dřevohostice vstupní brankou. Každá osoba navštěvující klienta před vstupem do zařízení vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti a podepíše souhlas s nařízenými pravidly návštěv (za podmínek GDPR), viz. příloha tohoto příkazu. V případě nepodepsání či nesouhlasu nebude návštěva umožněna. Při vstupu všem osobám bude změřena teplota a ti co dosáhnou 37 oC a více nebo budou mít jiný příznak nemoci nebudou moci do objektu vstoupit.

Návštěvy musí mít roušku a při vstupu a odchodu z budovy si musí desinfikovat ruce – desinfekce bude k dispozici při vstupu. Pokud je to možné bude i klient vybaven rouškou. Průběh návštěvy - v návštěvní místnosti zařízení či na pokoji klienta, - ve venkovních prostorách zařízení tak, aby nedocházelo ke kumulaci s ostatními klienty a návštěvami, - u klientů, u kterých je návštěva na pokoji je nutno minimalizovat kontakt s dalšími uživateli služby. V případě vícelůžkových pokojů jsou mezi lůžky umístěny paravány. - Probíhá-li návštěva v místnosti, je tato intenzivně vyvětrána.

Po každé návštěvě je provedena desinfekce ploch (včetně klik dveří), kterých se dotýkají ruce, prostředkem s virucidním účinkem (vč. poskytnutých psacích potřeb apod.) a místnosti jsou řádně vyvětrány. Klienty s nákazou či v karanténě není možné navštěvovat!

Tímto se ruší Příkaz ředitele č. 2020-005 ze dne 5. 3. 2020 V Kokorách 21. 5. 2020