Historie

Pracoviště Kokory

je umístěno v rekonstruované stoleté budově bývalého kláštera sester dominikánek uprostřed obce Kokory, kterou prochází silnice první třídy spojující města Přerov s Olomoucí. Obec je snadno dostupná autobusovým spojem i bezbariérovým.

V obci jsou dostupné základní veřejné služby – obchod, pošta, kadeřník, knihovna, sokolovna, další služby jsou v nedalekém Přerově a Olomouci.

1902

V roce 1902 přijíždí do kláštera sestry dominikánky, které vyučují kurzy šití, vaření a  hospodářskou nauku. Byla zde rovněž trojtřídní škola a později mateřská škola.

1931

V roce 1931 povolil Zemský úřad v Brně založit chlapecký sirotčinec, který byl v  roce 1949 zrušen a chlapci byli přemístěni do domovů mládeže v Přerově a Šumperku.

1949

Od října 1949 začínají postupně přicházet ženy s mentálním postižením, z nichž některé zde dosud žijí.

1951

Od roku 1951 ústav spravovala Matice náboženská v Praze, která budovu pronajala Charitě.

1960

V roce 1960 byl ústav zestátněn, převzal jej do správy ONV Přerov a přejmenoval na Ústav sociální péče pro mládež.

1962

V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách.

1975

V letech 1975 – 1991 byl zřizovatelem Okresní ústav sociálních služeb v Přerově.

1981

Do roku 1981 pracovaly a žily v ústavu řádové sestry České kongregace sester dominikánek, které s ohledem na vysoký věk odešly do starobního důchodu. Od této doby zde pracují pouze civilní zaměstnanci.

1991

V polovině roku 1991 byl OÚSS zrušen a ústav se stal až do konce roku 1994 státní rozpočtovou organizací zřízenou Okresním úřadem v Přerově.

1995

1. 1. 1995 dochází ke změně, kdy z rozpočtové organizace se stává příspěvková organizace, zřizovatel se nemění.

2003

1. 1. 2003 se zřizovatelem stává Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

2009

S účinností od 1. března 2009 se mění název zařízení z ÚSP pro ženy Kokory, p. o. na 
Centrum Dominika Kokory, p. o.

2012

1. 1. 2012 otevřena v Kokorách nová sociální služba Domov pro seniory.

2015

V roce 2015 rozhodla Rada Olomouckého kraje o sloučení organizací Domov ADAM Dřevohostice, p. o. a Centrum Dominika Kokory, p. o., kdy nástupnickou organizací bylo stanoveno Centrum Dominika Kokory, p. o. Od 1. 1. 2016 je tedy zařízení v Dřevohosticích odloučeným pracovištěm Centra Dominika Kokory, p. o.

Pracoviště Dřevohostice

1902

V r. 1902 otevřela Jubilejní jednota lidumilů na Moravě v zámku v Dřevohosticích Ochranovnu spojenou s jednotřídní obecnou školou pro opuštěné a mravně ohrožené chlapce školou povinné.

1916

V r. 1916 se chlapci odstěhovali do Moravského Krumlova a zámek byl využíván jako měšťanská škola.

1965

Počátkem 60. let byl zámek předán do správy Okresnímu ústavu sociálních služeb v Přerově, který v něm roku 1965 zřídil Ústav sociální péče pro mládež, a to pro chlapce do 25 let. O chlapce se staraly řádové sestry, zdravotní sestry a nekvalifikovaný personál.

1967

V roce 1967 odešly ze zámku řádové sestry a byly nahrazeny civilními zaměstnanci.

1970

Postupem času ústav poskytoval péči nejen mládeži, ale i dospělým mužům do věku 80 let.

2002

Na jaře 2002 byl zámek vrácen obci. Klienti se přestěhovali do zrekonstruovaných budov, kde bydleli v pokojích s maximálně 4 lůžky. K dispozici zde dostali herny, místnosti pro aktivizační činnosti, tělocvičnu i čajové kuchyňky, zahradu s parkovou úpravou a hřiště.

2003

Od 1. 1. 2003 se stal zřizovatelem Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

2008

Od 1. 1. 2008 byl Ústav sociální péče pro mládež a dospělé muže přejmenován na Domov ADAM Dřevohostice, p. o.

2015

V roce 2015 rozhodla Rada Olomouckého kraje o sloučení organizací Domov ADAM Dřevohostice, p. o. a Centrum Dominika Kokory, p. o., kdy nástupnickou organizací bylo stanoveno Centrum Dominika Kokory, p. o. Od 1. 1. 2016 je tedy zařízení v Dřevohosticích odloučeným pracovištěm Centra Dominika Kokory, p. o.

2019

Od 1. 9. 2019 otevřena v Dřevohosticích nová sociální služba Chráněné bydlení.

Cílem sloučení organizací je vytvoření podmínek pro efektivnější využívání lidských zdrojů, a to zejména v oblasti technickohospodářských pracovníků a rovněž lepší plánování v oblasti nakládání se svěřeným majetkem. Co se týče otázky delší vzdálenosti, která dělí Centrum Dominika Kokory a Adam Dřevohostice (asi 20 km, dojezdová vzdálenost zhruba 20 minut autem), někdo by mohl namítnout, že blíže je Domov Na zámečku Rokytnice, ale vzhledem k velikosti uvedených organizací by vznikl velký gigant. Pokud dojde ke sloučení Centra Dominika Kokory a Domova Adam Dřevohostice, jak je v návrhu, bude kapacita 180 osob, pokud by se sloučilo Centrum Dominika Kokory a Domov Na zámečku v Rokytnici, kapacita by byla 242.

Mohlo by vás zajímat