Kdo jsme

Pracoviště Kokory

Centrum Dominika Kokory, p. o. je bývalá budova kláštera pro sestry dominikánky, se nachází v obci Kokory, která se rozkládá podél silnice první třídy spojující města Přerov a Olomouc. Budova je situována v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Pracoviště Dřevohostice

Od 1. 1. 2016, kdy byl domov ADAM Dřevohostice, p. o. sloučen s Centrem Dominika Kokory, p.o., kdy nástupnickou organizací bylo Centrum Dominika Kokory, p.o. , probíhaly změny v poskytování sociální služby zejména změnami v oblasti ubytování klientů, kdy docházelo ke snižování obloženosti na pokojích.
Historie objektu sahá do roku 1902, kdy byla ukončena stavba, o níž je velkou měrou zasloužil P. Daniel Deutch. Vznikla zde třídní škola obecná, škola měšťanská a později i mateřská škola. Od roku 1931 objekt sloužil k účelům chlapeckého sirotčince a v roce 1949 začal být využíván jako zařízení pro ženy s mentálním postižením, k čemuž slouží v podstatě doposud.

V roce 1962 byl pojmenován Ústav sociální péče pro ženy v Kokorách. S účinností od 1. března 2009 se mění název na Centrum Dominika Kokory, p. o.
organizační struktura
top