Domov pro seniory Kokory

Cílem této služby je zajistit komplexní péči pro uživatele, který z důvodu věku nebo snížené soběstačnosti není schopen zabezpečit péči o vlastní osobu, přičemž se v jeho okolí nenachází žádná jiná osoba, která by mu náležitou péči dokázala poskytnout.

Cílová skupina Domova pro seniory

Cílovou skupinou našeho Domova pro seniory jsou mladší (od 65 let) i starší (od 80 let) senioři (muži i ženy).

Poslání Domova pro seniory

Zajistit prostřednictvím poskytovaných služeb důstojné podmínky pro život ve stáří, poskytnout pocit potřebnosti, bezpečnosti a zázemí, plnohodnotné naplnění volného času dle zájmu uživatelů.

Kapacita Domova pro seniory

Kapacita našeho Domova pro seniory je 27 uživatelů.

Zásady poskytované sociální služby

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • vytváření důstojných podmínek
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • ochota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • princip dodržování diskrétnosti
 • týmová spolupráce všech úseků
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní prostředí pro zaměstnance
 • vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Sociální pracovnice Kokory
Mgr. Pavla Balková
top