Domov pro osoby se zdravotním postižením Kokory

Cílem této služby je snaha dosáhnout u uživatele takového stupně samostatnosti v sebeobsluze, v praktických činnostech, prostorové orientaci a komunikaci, aby byl co nejméně závislý na pomoci druhé osoby, popř. byl schopný se zpět integrovat do společnosti nebo využívat dále službu s menší mírou podpory (např. chráněné bydlení).

Cílová skupina Domova pro osoby se zdravotním postižením Kokory

Cílovou skupinou DOZP v Kokorách jsou:
 • dospělí od 27 let s mentálním postižením i s možnými přidruženými kombinovanými vadami (fyzické a smyslové).
 • mladší i starší senioři s mentálním postižením i s možnými přidruženými kombinovanými vadami (fyzické a smyslové).

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kokory

 
 • Podpora v soběstačnosti uživatele
 • Zapojení do aktivizačních činností
 • Vytvoření podmínek rodinného prostředí
 • Snaha přiblížit uživatele běžnému způsobu života a poskytovat sociální pobytovou službu s přiměřenou mírou potřebné podpory a péče tak, aby jejich život byl aktivní a smysluplný a aby směřoval k naplňování jejich osobních potřeb a přání
 • U uživatelů v seniorském věku zajistit poskytovanými službami důstojné podmínky pro život ve stáří

Kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Kokory

Kapacita našeho DOZP v Kokorách je 57 uživatelů.

Zásady poskytované sociální služby

 • princip individuální služby
 • ochrana práv a svobod uživatelů
 • vytváření důstojných životních podmínek
 • respektování vlastního názoru, soukromí a potřeb uživatelů
 • podpora soběstačnosti
 • ochota a snaha pružně reagovat na potřeby uživatelů
 • princip dodržování diskrétnosti
 • týmová spolupráce všech úseků
 • snaha zabezpečit příjemné a nekonfliktní pracovní prostředí pro zaměstnance
 • vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců
 • spolupráce s rodinou uživatele

Kontaktní osoba pro zájemce o službu

Sociální pracovnice Kokory
Mgr. Pavla Balková
top