12. Olomoucká štafeta na vozíku

14. 06. 2024
OLOMOUCKÁ ŠTAFETA NA VOZÍKU: NAŠI KLIENTI POPRVÉ NA STARTU
 
Dvanáctý ročník Olomoucké štafety na vozíku, kterou pořádá spolek Trend vozíčkářů Olomouc, byl pro nás výjimečný. Letos se konal stejně jako každý rok v Rudolfově aleji olomoucké Flóry dne 14. 6. 2024. Naši klienti z Centra Dominika Kokory, konkrétně z Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením, se této inspirativní sportovně-kulturní benefiční osvětové akce zúčastnili poprvé.
Přestože se naši klienti na štafetu předem nepřipravovali, jejich nadšení a odhodlání bylo od samého začátku zřejmé. Bylo to pro ně nové a vzrušující dobrodružství. Od chvíle, kdy jsme dorazili na místo, byla atmosféra nabitá pozitivní energií a očekáváním. Krásné již letní počasí dotvářel pestrý hudebně zábavný program. V altánku, který zde stojí snad od nepaměti, se průběžně konaly koncerty a vystoupení jako například zpěváka Martina Šafaříka a mladého Ondřeje Crháka. Všechny přítomné bezpochybně nadchla i žonglérská show Cirkusu LeVitare a taneční show skupiny Soraya. Probíhala zde také ukázka paralympijského sportu baccia a disciplín Atletického klubu Olomouc – Sekce handicapovaných.
Jak již bylo v úvodu zmíněno, štafeta se konala v malebném prostředí Rudolfovy aleje, kde byla speciálně připravena 250 metrů dlouhá trasa pro osoby na vozíku. Každému, kdo si chtěl tuto trať projet, byl zapůjčen vozík a mohl si tak vyzkoušet, jak obtížná je realita všedního dne života osoby na vozíku, včetně úsilí vynaloženého na manipulaci s jejich dopravním prostředkem. Cílem akce je tedy přiblížit široké veřejnosti problematiku osob s tělesným postižením. Naši klienti, za podpory zaměstnanců organizace, tvořili skvělý tým poháněný dobrou náladou a chutí překonat jakékoli překážky. Každý z nich přispěl svým nemalým dílem k úspěšnému projetí cílové pásky.
Jedním z nejdojemnějších momentů bylo sledovat naše účastníky na trati, jak se navzájem povzbuzují. Jejich odvaha překonat nové výzvy byla inspirativní. Vidět jejich úsměvy a radost po absolvování daného úseku bylo nezapomenutelné. I bez předchozí přípravy ukázali neskutečnou sílu a vytrvalost.
Podpora ze strany širší komunity byla neuvěřitelná. Klienti byli hlasitě povzbuzováni nejen svými doprovody, ale i ostatními účastníky a diváky. Toto společenství, které se vytvořilo okolo štafety, bylo plné solidarity a vzájemného respektu.
Účast na této akci otevřela našim klientům jisté další možnosti a perspektivy, týkající se zapojení do společenského dění. Plánujeme, že se budeme účastnit i nadále, a již nyní se těšíme na příští ročník. Naším cílem je pokračovat ve zvyšování povědomí o životě lidí s postižením a podporovat inkluzi ve společnosti.
Olomoucká štafeta na vozíku je mnohem více než jen sportovní událost. Je to oslava lidského ducha, síly a odvahy. Naši klienti z Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením letos poprvé zažili tuto jedinečnou akci a ukázali, že s podporou a odhodláním je možné překonat jakékoli výzvy. Vidět jejich šťastné tváře a v nich zrcadlící se hrdost bylo pro nás všechny tou největší odměnou a motivací. Jsme nesmírně pyšní na jejich úspěchy a těšíme se již na další příležitosti, které posouvají hranice a boří bariéry obou světů.
top