Divadelní představení Lotrando a Zubejda

20. 03. 2024
LOTRANDO A ZUBEJDA OŽÍVAJÍ NA DIVADLE
 
Lotrando a Zubejda je v originálním pojetí moderní bulharsko-francouzsko-česká koprodukční filmová pohádka režiséra Karla Smyczka a scenáristy Zdeňka Svěráka, kterému se inspirací stala literární předloha Karla Čapka. Z jeho slavného Devatera pohádek vybral pan Svěrák dvě, Loupežnickou a Doktorskou. Vtipně zde skloubil příběhy vzdělaného loupežníka Lotranda a rázovitého drvoštěpa, považovaného za doktora. V českých kinech byl tento filmový snímek premiérově uveden 11. září 1997.
Pohádkový příběh, podtržený vlasteneckou linkou, pojednává ve zkratce o tom, jak Drvoštěp Drnec a mladý loupežnický synek Lotrando vyléčí chřadnoucí princeznu solimánskou, která je bledá, nesměje se a něco jí stále schází. Jen chůva Madla ví, co je přesně příčinou jejího soužení. Jednou z chybějících věcí je láska, která od nepaměti i v reálném životě hýbe světem a hory přenáší.
V pojetí amatérského divadelního spolku Dominika se zrodila jednoduchá a inteligentní moderní pohádka, provázená celou řadou písní vyňatých z jejího filmového zpracování. Hlas pana Svěráka, jako vypravěče, uvedl děj první scény a nenuceně byl alternován v dalších pasážích vlastními replikami jiného vypravěče. Představení předcházela téměř půlroční příprava, hodinové zkoušení a vytváření individuálních možností pomoci a podpory klientům se specifickými potřebami při práci s textem. Vynaložené úsilí však přineslo obrovský úspěch. Klienti Centra Dominika Kokory podali stejně jako minulý rok v pohádce „O Koblížkovi“ neskutečný výkon, bez trémy a stresu. V zákulisí panovala velmi dobrá nálada a souhra. Diváci se bavili nezapomenutelnými hláškami z autorské dílny Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka či vtipnou úpravou jejich textů. V rámci nové verze se podařilo zachovat svéráznou atmosféru původní filmové pohádky, poetiku literární předlohy a čapkovského jazyka. Tato inspirace je patrná zejména v dialogu mladého Lotranda a Drvoštěpa nebo loupežníků. Děj příběhu dotvářely malebné kulisy a kostýmy, které zhotovili zaměstnanci Centra Dominika Kokory. Smyslem pohádky je ukázat, že dobro je vždy silnější než zlo a pokud se chce, tak všechno jde.
top