Babička roku

05. 09. 2023
Dne 5. 9. 2023 se klientky služby Domov pro seniory Kokory zúčastnily v roli diváka již osmého ročníku soutěže Babička roku. I tentokrát se do Olomouce na Výstaviště Flora sjely zástupkyně z celého Olomouckého kraje ve věku od 60 let a utkaly se zde o postup do celostátního kola. Tento projekt vznikl na půdě Olomouckého kraje z iniciativy Krajské Rady seniorů v roce 2016. Následně získal na významu a popularitě v celé ČR a taktéž i za hranicemi. Jeho cílem je ukázat lidskou hodnotu a vnitřní krásu osob seniorského věku s důrazem na zachování a možnost vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi. V roce 2019 se podařilo tento projekt rozšířit do celé ČR s cílem uspořádat celorepublikové finále. Soutěže se může zúčastnit babička s trvalým pobytem v Olomouckém kraji ve věku od 60 let. Nakonec kdo ví, zda se příští rok pro velký úspěch nepřihlásí i některá seniorka z našeho zařízení.
top