Bowling a Kaprodrom

21. 07. 2023
PÁTEK VE ZNAMENÍ BOWLINGU A VÝLETU DO KLUBU KAPRODROM
Zařízení sociálních služeb Centrum Dominika Kokory, p. o., hledá neustále nové možnosti zážitkových akcí a výletů pro své klienty. Málokdo však ví, jak náročný je výběr lokality, plánování a samotná příprava. Kolik úsilí se za zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím skrývá, kolik odpovědnosti berou na sebe zaměstnanci přímé obslužné péče či zdravotníci, kteří tento zážitek pomáhají umožnit. Poskytují tak nepřetržitou podporu tzv. na míru každému člověku, dle jeho potřeb, stupně postižení či jakéhokoliv znevýhodnění, pracují s možnými riziky, řídí služební auta a koordinují celý průběh akce.
Po pečlivém výběru lokality a druhu zábavy či kulturního dění, je nutné také sledovat počasí, které je mnohdy vrtkavé a mění se z hodiny na hodinu. Přísliby meteorologů jsou zpravidla nejisté. Páteční výlet dne 21. 7. 2023 byl původně stanoven na jiný den, ale vzhledem k přetrvávajícím se proměnám počasí i neustále přesouván. Naším původním záměrem bylo plavání na přírodním koupališti Poděbrady u Olomouce, ale vzhledem k zatažené obloze a hrozícímu dešti jsme byli nuceni koupání přesunout na jiný termín a zařadit jiný plán. Po pečlivém zvažování bylo klientům předloženo několik možností, z nichž nejvíce ohlasů získalo opékání špekáčků na Kaprodromu a bowling v obchodním centru Šantovka. Spojili jsme tak pohybovou aktivitu s příjemným odpočinkem u rybníka a vlastním kulinářským zážitkem. Každý z účastníků si zde přišel na své a strávil tak příjemné odpoledne, které započalo víkendové dění.

 
top