Canisterapie

08. 06. 2023
Canisterapie je pravidelnou součástí péči o naše klienty. Pro pohybově omezené osoby je vhodné polohovaní se psy jako rehabilitace. Senioři rádi vzpomínají, jaké psí společníky měli doma. Také jim mohou házet míčkem nebo je česat na procvičení jemné a hrubé motoriky. 
top