Canisterapie v domově seniorů

06. 04. 2023
Jednou z forem rehabilitace, kterou v našem zařízení pravidelně realizujeme, je také canisterapie. Ta je založena na vzájemné pozitivní interakci člověka a psa, které se využívá ke zlepšení či udržení zdravotního stavu, sociálních dovedností, znalostí a kvality života jedince. Canisterapie kladně působí na psychickou a sociální stránku člověka a zároveň pozitivně ovlivňuje i jeho fyzický stav.
top