Cirkusová terapie

11. 08. 2022
Hra se stala dnes ústředním dopoledním tématem dění v Centrum Dominika Kokory, p. o., které rozšířilo v tomto roce nabídku svých volnočasových aktivit a terapií o péči klinického psychologa Mgr. Vojtěcha Holického. Tento mladý muž se již od svých studií věnuje Cirkusové terapii, kterou v našem zařízení propojil s ergoterapií a dal tak popud ke vzniku Volnočasového cirkusu. Tento druh terapie přinesl nevšední zážitek každému, kdo se na představení dostavil. Podstatou bylo nahlédnout do světa cirkusu, nechat se vtáhnout do jeho děje, vyzkoušet si nejrůznější cirkusové disciplíny (žonglování, kmitání talířku na tyči, kouzlení s kloboukem, cvičení s šátkem, kruhy, míčky…) na vlastní kůži a prožít tak dopoledne naplněné dynamickým programem. Formou zábavy docházelo nejen k osvojování si nových pohybových dovedností a vzorů, ale i k uvědomování si vlastního prožívání či nácviku sociálních interakcí mezi členy skupiny. Ve tvářích pomyslných účinkujících se zrcadlil sdílený pocit spokojenosti provázený smíchem a radostí z dosaženého úspěchu.
top