Divadelní představení "O Koblížkovi" na Univerzitě Palackého v Olomouci

23. 03. 2023
Stejně tak jako se říkává, že divadelní prkna znamenají svět, umožnila půda Univerzity Palackého v Olomouci krásný vstup našich klientů na opravdovou divadelní scénu. Díky navázané a skvěle fungující spolupráci
s Pedagogickou Fakultou dostal amatérský divadelní spolek Dominika příležitost představit své zpracování lidové pohádky „Koblížek“ v malé aule dne 23. 3. 2023 v 13:00. Příprava na představení zahrnovala velmi náročnou organizaci ze strany zaměstnanců, neboť bylo nutné zajistit přepravu 14 klientů a 10 zaměstnanců, včetně technické podpory, kulis a drobného občerstvení. Byla žádoucí spolupráce všech úseků organizace.
Autobus s klienty a zaměstnanci vyrážel ze zařízení v jedenáct hodin. Na klientech nebylo znát ani trochu nervozity. Všichni se moc těšili. Jejich bezprostřednost a nadšení dávalo energii všem zúčastněným, kteří museli být ve svých hlavách vždy o krok na před. Kromě autobusové dopravy bylo nutné použít i automobil organizace s tažným zařízením k přepravě klientů na vozíku a některých kulis. Zaměstnanci, kteří zajišťovali toto technické zázemí, prokázali neuvěřitelnou souhru, organizační schopnosti zejména při přípravě kulis, jejich rozložení či rozmístění před, v průběhu a po představení. Což vyžadovalo i nemalé fyzické nasazení.
V  zákulisí také spolu s ostatními kolegy udržovali hladký chod představení a poskytovali všem klientům adekvátní míru podpory při změně kostýmů, výměně portů či uvádění na scénu. V jednu hodinu bylo hlediště malé auly zcela zaplněno studenty, speciálními pedagogy, zaměstnanci Univerzity a klienty z jiných organizací, kteří přišli podpořit naše účinkující. Představení zaznamenalo obrovský úspěch, který nikdo z nás nečekal
a naši herci si ho užili i s gratulacemi a dárečky ze strany Pedagogické fakulty. Téměř všichni jsme se báli změny prostředí, která však ve finále u klientů nehrála v kvalitě představení žádnou roli. Sladkou tečkou dne byla návštěva obchodního centra Olympie, kde proběhl v místních restauracích pozdní oběd, káva či zákusek dle výběru a preferencí klientů.
Touto cestou bychom chtěli také poděkovat všem zaměstnancům naší organizace, kteří se angažovali v přípravě i realizaci této akce, paní doktorce Veronice Růžičkové a studentkám z Asociace SPP Pedagogické fakulty Univerzity Palackého za skvělou spolupráci.
top