Dřevotour na rotopedu

01. 07. 2024
Letos jsme  si zorganizovali soutěž ve šlapání na rotopedech. Každý účastník si mohl zvolit typ rotopedu, na kterém se snažil dosáhnout cíle stanovené trasy, která vedla z Dřevohostic do Bystřice pod Hostýnem a dále přes Holešov zase zpět domů do Dřevohostic.
Účastnili jsme se podle své nálady a aktuálního fyzického stavu. Šlapali jsme různě dlouhou dobu, někteří krátkou chvilku, jiní déle. Vždy jsme si zaznamenali do tabulky ujeté kliometry a vyznačili na mapě ujetou vzdálenost. Dohromady byly tři etapy. Celkem se nás zúčastnilo 16, ale dva soutěžící nedosáhli cíle. Všichni, kteří do cíle dorazili, byli odměněni a pak jsme si užili společné posezení a oslavu dosažení stanovené mety.
top