Mikulášská nadílka

05. 12. 2022
Ve zdech Domova se opět rozezněl zvonek anděla, vlídný hlas Svatého muže, smích a řinčení čertovských řetězů. Někteří hříšnici i dobré duše nedočkavě již očekávali postávajíce na chodbách poselství v podobě těchto bytostí. Čerti se letos dostavili v hojném počtu a nesměly chybět ani krásné čertice první kategorie. Dorazil i starý Belzebub, který se ani trošku nezměnil, stále je mlsný, líný a páchne sírou. Všechna pekelná stvoření usilovala o každou duši v zařízení, ale laskavý Mikuláš a z nebe anděl nikoho nedali. Všechny hříchy či zlé skutky byly odpuštěny a navždy zapomenuty. Nejedno očko nezůstalo suché a vánoční písně, příběhy a koledy bylo slyšet téměř z každého pokoje. Mikuláš četl ze své knihy dobrých i zlých skutků a pekelná stvoření neustále připomínala „osmý řádek vlevo dole“, který představoval ty nejdůležitější hříchy. Ale anděl všechny smazal, vykouzlil nevinný úsměv a každého obdařil svým hřejivým dotekem, láskou a balíčkem sladkostí. S přáním krásných, klidných Vánoc a pevného zdraví se tyto nadpřirozené postavy se všemi rozloučily a nezapomněly podotknout, že příští rok přijdou zase.
top