Mše svatá

19. 06. 2024
Jako každý měsíc nás navštívil místní pan farář, otec Zdeněk Mlčoch. Některým z nás udělil svátost smíření a poté jsme se účastnili mše svaté, která byla sloužena za všechny klienty a zaměstnance. Otec Zdeněk nám na závěr požehnal a rozloučil se s námi, protože jeho další cesta vede do Vsetína. Děkujeme za vše a snad se ještě setkáme.
top