Mše v kostele

28. 12. 2023
Spolu s klienty domova pro osoby se zdravotním postižením v Dřevohosticích jsme byli 28. 12. v kostele na mši svaté. Bylko příjemné zazpívat si koledy a vyslechnout povídání pana faráře o vánočním a novoročním poselství.
top