Návštěva Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích

24. 10. 2023
Pracovníci Centra Dominika Kokory, p. o. podnikli společně s paní ředitelkou v rámci vzdělávání exkurzi do Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, kde završili své celoroční úsilí ve vzdělávání se v oblasti smyslové aktivizace. Měli možnost prohlédnout si prostory tamního zařízení a setkat se s jeho ředitelkou, paní Hanou Vojtovou, která je hlavní aktérkou tohoto konceptu v České republice. 
top