Návštěva poníka Kuličky

26. 06. 2024

Hipoterapie - když doteky léčí

Speciální forma hipoterapie, takzvaná dotyková terapie, kdy člověk na koni nesedí, ale pouze se zvířete dotýká, má velmi dobré výsledky u lidí se zdravotním postižením i seniorů. Jednotlivé terapie spočívají v kontaktu koně s klientem, ten vnímá kontakt s koněm všemi dostupnými smysly a tento kontakt, speciálně pak dotyk, mu pomáhá odbourávat nedůvěru, strach, úzkost, obavy či pocit osamělosti. V Centru Dominika Kokory hojně využíváme i canisterapii, ale oproti psovi má kůň zcela jinou energii, i prožitek je vzhledem k velikosti zvířete mnohem intenzivnějším zážitkem.

 

top