Pohybové aktivity

15. 06. 2022
V příjemném prostředí podkrovního sálu Centra Dominika Kokory se ve středu dne 15. června dopoledne konaly hudebně pohybové aktivity s názvem „Nejdříve rozhýbej hlavu a potom tělo“ ve spolupráci s pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, ze které navštívili naše zařízení pan doktor Oldřich Müller a Pavel Svoboda. Oba tito terapeuti již dlouhá léta inklinují k práci s klienty s poruchou rozumového spektra a své teoretické i praktické poznatky předávají formou přednášek a praxí studentům oborů speciální pedagogiky, dramaterapie, učitelství. Ve svých odborných publikacích jsou zastánci názoru, že tento způsob sebevyjádření rozvíjí nejen tělesné vnímání, ale i pohybové dovednosti, fyzickou obratnost, rychlost, nápodobu, směrové slyšení, prostorovou orientaci a koordinuje pohyb s rytmem, napomáhá správně reagovat na signály, spolupracovat či podporovat interakci mezi sebou navzájem. Účast klientů byla z obou služeb poměrně velká od nejstarších po nejmladší a nebylo jednoduché i diagnosticky skloubit výběr těchto aktivit tak, aby bylo dosaženo požadovaného efektu. Pan doktor Svoboda se však ničeho nezalekl a za pomoci pracovníků organizace rozpohyboval svým hlasem, melodiemi a rytmem snad každého v sále. Spolupráce s Univerzitou bude v následujících měsících nadále pokračovat formou odborných praxí studentů fakulty či individuálními nebo skupinovými intervencemi v podání výše jmenovaných odborníků.
 
top