Předání daru studenty Gymnázia Jakuba Škody v Přerově

22. 12. 2022

 


 

Studentský senát Gymnázia Jakuba Škody vyhlásil v adventním čase dobrovolnou veřejnou sbírku na zlepšení života seniorů v jejich domovech s názvem "Úsměvy seniorům". V letošním roce se studenti rozhodli obdarovat seniory v našem zařízení a za vybrané peníze pro ně nakoupili společenské hry. Zástupci Studentského senátu  tento krásný dar našim seniorům slavnostně předali dne 22. 12. 2022 přímo v našem zařízení. Úžasnou atmosféru umocnilo vystoupení sboru GJŠ, jehož členové našim seniorům zahráli a zazpívali tradiční vánoční koledy. 

Centrum Dominika Kokory, p. o. za dar studentům gymnázia velice děkuje a přeje všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy krásné Vánoce.

top