Příprava májky v Dřevohosticích

07. 05. 2024
Májka je oslavovaná jako symbol lásky, plodnosti a mládí, ale také jako strážce obce. Tradičně se muži vydávají poslední dubnový den do lesa, aby uřízli co nejvyšší strom. Muži z budoucí májky oloupou kůru, oklestí ji a děvčata její vršek ozdobí. Nejinak tomu bylo i u nás v domově. Krásný smrček jsme dostali od naší obce, společně jsme oloupali kůru a nazdobili jeho vršek stuhami a krepovým papírem. Májku jsme společnými silami postavili na naší zahradě a připravujeme program na kácení máje, které každoročně pořádáme. Všichni už se na tuto akci těšíme.
top