Rehabilitační ošetřovatelství

20. 06. 2024
Rehabilitační ošetřovatelství u osob s poruchou hybnosti
Ve dnech 20. - 21. června 2024 proběhlo v Centru Dominika Kokory intenzivní vzdělávání zaměřené na rehabilitační ošetřovatelství u osob s poruchou hybnosti. Kurz, trvající celkem 18 hodin, byl určen především šesti zaměstnancům Centra, kteří působí na pozicích instruktorů pro pohybové aktivity. Této vzdělávací akce se zúčastnily také dvě zdravotní sestry z Domova pro seniory v Holešově, věnující se pohybovým aktivitám u osob seniorského věku.
Program byl koncipován zejména prakticky, což účastníkům umožnilo získat cenné dovednosti a znalosti pro práci s výše uvedenou cílovou skupinou. Hlavním záměrem kurzu bylo poskytnout všem přehled o metodách rehabilitace horních a dolních končetin u klientů s neurologickými a ortopedickými problémy v zařízení sociálních služeb. Součástí výuky byly také prvky mobilizace lopatky a techniky měkké tkáňové terapie zaměřené na uvolnění šíjového svalstva, což je klíčové pro zlepšení kvality života osob s poruchou hybnosti horních končetin. Pozornost byla také věnována kompenzačním pomůckám v oblasti mobility a nácviku bipedální lokomoce.
Díky tomuto vzdělávání jsou nyní zaměstnanci Centra Dominika Kokory lépe vybaveni k poskytování úžeji zaměřené péče. Tímto způsobem mohou efektivněji pomáhat osobám s poruchami hybnosti různého stupně, rozsahu a etiologie v jejich rehabilitačním procesu.
Tato vzdělávací akce byla hodnocena velmi pozitivně, což potvrzuje potřebu dalších podobně zaměřených kurzů v budoucnu.
top