Rekreace v penzionu Ráztoka

19. 06. 2024
Loni se nám velmi líbilo na Rusavě, tak jsme si letos opět objednali pobyt v penzionu Ráztoka. Odtamtud jsme podnikli výlet na Hostýn, opékali špekáčky, hledali poklad v okolí, hráli zábavné sportovní hry a navštívili nedaleký ranč, kde jsme si vyslechli povídání o koních a jejich trénování. Protože jsme se doslechli, že nejkrásnější pohled na zem je ze hřbetu koně, uvítali jsme, že nám při naší návštěvě umožnili na koně sednout.
Prostě jsme se společně bavili a celou rekreaci jsme si i s našimi známými z domova v Kokorách parádně užili.
top