Senzorická integrace

13. 06. 2024
Senzorická integrace je proces, díky němuž dokážeme přijímat informace prostřednictvím našich smyslů, zpracovat je a používat v každodenním životě. Senzorická integrace je důležitou schopností pro proces učení. Znamená schopnost mozku zpracovat přicházející smyslové informace za účelem jejich použití. Je to proces, při kterém náš mozek zpracovává, třídí a organizuje všechny smyslové podněty z vnějšího i vnitřního prostředí. Pokud tento proces funguje a podněty jsou zpracované správně a přiměřeně, náš organizmus na dané podněty správně reaguje (např. akceptujeme dotek druhé osoby, kontakt s různými předměty, tolerujeme zvuky, naše pohyby jsou plynulé a koordinované, dokážeme se orientovat ve svém prostředí, soustředíme se na činnost, atd.). V našem zařízení jsme za tímto účelem vybudovali pro klienty smyslový chodník a instalovali dřevěné naučné tabule.
top