ŠIPKOVÁNÍ - turnaj

23. 11. 2022
Ve středu 23. 11. 2022 jsme v našem domově pořádali ŠIPKOVÁNÍ - turnaj v šipkách. Mimo naše klienty z DOZP se zúčastnili také klienti našeho chráněného bydlení a pozvání přijali také zástupci městyse Dřevohostice, senioři z Loštic i Dřevohostic a naši známí ze Spolusetkávání Přerov. Prožili jsme dopoledne plné soutěžení a zábavy, na závěr jsme společně poobědvali řízek s bramborovým salátem a vyhodnotili soutěžní klání. Děkujeme všem účastníkům, zvláště našim hostům, kteří přijali pozvání a doufáme, že jim u nás bylo dobře a že nás opět navštíví.
top