Sittedans - tanec vsedě

27. 02. 2023 v 12:59 hodin
Tanec vsedě (Sittedans)
Ve dnech 27. 2. – 28. 2. 2023 proběhl v Centru Dominika Kokory šestnácti hodinový tanečně pohybový kurz „SittedansTanec vsedě pod vedením Mgr.Venduly Plačkové, kterého se zúčastnili instruktoři volnočasových aktivit obou Domovů pro osoby se zdravotním postižením.

Tato skupinová taneční metoda je určena převážně pro osoby, jejichž pohybové schopnosti jsou z důvodu onemocnění či zranění limitovány a pro ty, kteří se již z jakýchkoli důvodů nemohou zapojit do párových nebo jiných tanců. Ve své podstatě lze tuto aktivitu chápat jako cestu, skrze kterou může každý člověk dostat šanci a jistá křídla k tomu, aby mohl tančit a vyjádřit své emoce i přes svá různá zdravotní či psychická omezení.

Nejedná se však o tanec na kolečkových křeslech ani o gymnastické cvičení na židlích, při kterém se člověk musí soustředit na dýchání, pohyb v příslušném kloubu či na svalovou souhru. Primárním záměrem je zde opravdu tanec, jako sociální aktivita, při které tančí každý s každým, a to buď v páru, nebo kruhu. Umožňuje ve společenství znovu objevovat a projevovat radost z hudby či pohybu. Povzbuzuje tělo a pohladí i na duši.

Zpracovala Mgr. Marcela Kučerová, DiS
top