Společná cesta k efektivní ergoterapii

30. 05. 2024
Praktický kurz v Centru Dominika Kokory pro zájemce z jiných zařízení: Společná cesta k efektivní ergoterapii a rehabilitačnímu ošetřovatelství pro nelékařské profese
 
Nadšení účastníků kurzu v Centru Dominika Kokory, p. o. ve dnech 30. 5. – 31. 5. 2024 bylo patrné již od prvních okamžiků. Kurz zaměřený na ergoterapii, kompenzační pomůcky a rehabilitační ošetřovatelství byl koncipován prakticky a intenzivně. Účastníci z řad nelékařských profesí (obor ergoterapie, fyzioterapie) měli jedinečnou příležitost zabývat se problematikou spasticity a imobility v zařízení sociálních služeb, přičemž metody PNF a kinestetické mobilizace tvořily základ výuky.
Účastníci kurzu pocházeli z různých koutů České republiky, od Bechyně přes Skaličku až po Hodonín, což svědčí o šíři zájmu o témata a kvalitě kurzu, které Centrum Dominika Kokory, p. o. umožnilo uspořádat.
Zajímavým prvkem tohoto kurzu bylo jistě i jeho zakončení certifikovanou praktickou zkouškou, která umožnila účastníkům aplikovat nabyté znalosti přímo v praxi a získat tak zpětnou vazbu přímo od lektora. Kromě obsahové stránky této vzdělávací akce bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno jejich milé přijetí zaměstnanci zařízení a příjemné prostředí včetně moderně vybavené rehabilitační místnosti. Díky těmto aspektům se cítili účastníci jako doma a měli ideální podmínky pro výuku.
Celkově lze konstatovat, že tento kurz věnovaný ergoterapii, kompenzačním pomůckám a rehabilitačnímu ošetřovatelství splnil po všech stránkách očekávání všech zúčastněných a stal se příjemným a inspirativním zážitkem.
 
 
top