Sportovní hry v domově

07. 07. 2023
Začátkem prázdnin jsme si v domově uspořádali vlastní domácí sportovní hry. Počasí nám přálo, s chutí jsme se účastnili soutěží, pobavili jsme se.
top