Velikonoční jarmark v RCO 2023

21. 03. 2023
Velikonoční jarmark v RCO je již něklikaletou tradicí, které se každoročně účastníme, abychom předvedli naše výtvory a podívali se, co vyrábějí klienti v jiných sociálních službách. Při příležitosti cesty do Olomouce jsme se také prošli městem, zašli si na oběd a díky tomu všemu prožili hezký den.
top