Volnočasový cirkus

20. 12. 2022
Dne 20. 12. 2022 k nám v dopoledních hodinách opět zavítal klinický psycholog Mgr. Vojtěch Holický se svým volnočasovým cirkusem, který se těší v našem zařízení velké oblibě. Tentokráte byly disciplíny zacíleny na posílení schopností a dovedností v oblasti jemné motoriky a koordinace oko – ruka. Během aktivit se také procvičila obratnost, přesnost, koncentrace a pozornost. Na pozadí hry se odehrávala důsledně promyšlená intervence založená na funkčních schopnostech klienta a na odpoutání se od problémů či nemoci. Opomenuta nebyla ani individuální intervence v podobě volných rozhovorů s konkrétními klienty. Uplatňována byla Preterapie neboli zrcadlení v podobě kontaktních reflexí, které napomáhají vybudovat pomyslný most do světa klienta.
top