Výlet - LANDEK PARK OSTRAVA

13. 10. 2023
Navštívili jsme největší hornické muzeum v České republice. Mohli jsme si prohlédnout staré důlní sbírky, záchranářšké techniky, fárání do bývalého dolu Anselm. Do tohoto dolu jsme také mohli sfárat v původní těžní kleci. Byli jsme seznámeni s prací koní v podzemí. Výlet byl pro nás úžasným zážitkem.
top