Výlet na Svatý Kopeček

27. 09. 2022
V rámci plnění souvislé třítýdenní praxe studentů oboru Ergoterapie Fakulty zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci se konal dne 27. 9. 2022 výlet na Svatý Kopeček. Kde si studenti tohoto oboru, který je rovnocenným partnerem rehabilitace, jehož cílem je navracet lidem samostatnost, nezávislost a soběstačnost mohli vyzkoušet poskytnout pervazivní (vše prostupující) plnou fyzickou pomoc našim klientům s těžkým kombinovaným postižením, poruchou autistického spektra a polykání. Každý z těchto klientů potřebuje vysokou míru fyzické pomoci 2 osob a někteří i 3 osob. Změna prostředí a stupeň adaptace na jiné podmínky je pro tyto klienty velmi náročná, neboť míra společenské nedostačivosti je ovlivněna právě hloubkou mentálního postižení. Tito lidé nejsou schopni řešit situace, v nichž se ocitají, tak jako intaktní (zdravé) osoby. Typickým projevem bývá právě odlišné chování, křik, úzkost, nejistota, nechtěná verbální agrese vůči pečujícímu, neurotické obtíže, depresivní nálada, sociální plachost, hyperaktivita, automatické stereotypní pohyby, stažení se do sebe a poruchy afektivity v důsledku ztráty pocitu bezpečí. Lze se také setkat i s atypickým sexuálním chováním, daným především nerozpoznáním společenských norem. Studentky však v těchto situacích prokázaly vysokou míru empatie, úcty, porozumění, ohleduplnosti a dokázaly si poradit. V rámci komunikace uplatňovaly partnerský přístup s komentováním dané situace, což klientkám umožňovalo porozumět novému prostředí a dané situaci. Během návštěvy místní restaurace a kavárny, kde nás překvapilo velmi milé přijetí tamní obsluhou, zvládly postupy asistovaného podávání stravy i tekutin, přesuny z invalidních mechanických vozíků ale i jejich obsluhu ve venkovním prostředí. U klientek s poruchou autistického spektra postupovaly dle předem stanovených postupů. I přesto, že nám počasí příliš nepřálo, bylo možné pozorovat jejich nadšení a zapálení pro poskytnutí osobní asistence. Tímto bychom chtěli poděkovat Fakultě zdravotních věd za vzájemnou spolupráci a všem těmto studentkám za poskytování příkladné pomoci a podpory.
top