Zábavné kejklení

23. 05. 2023
Dne 23. 5. 2023 se v dopoledních hodinách konalo na nádvoří naší organizace zábavné kejklení, které přineslo nejednomu zúčastněnému kvalitně strávený čas s plnou pozorností všech instruktorů této aktivity. Díky nepřeberné škále zábavných her s cirkusovými rekvizitami je možno u osob různého věku s poruchou hybnosti, jemné motoriky či rozumového spektra rozvíjet a udržovat pohybové dovednosti, vnímavost a schopnost spolupráce Klienti obou služeb měli tak možnost vyzkoušet si techniky podporující koncentraci, balanční dovednosti a relaxační aktivity, které u některých vedly ke zklidnění, začlenění se a zapojení do dění.
 
top